خانه / پروژه ها

پروژه ها

معرفی کوتاه پروژه های گروه فنی و مهندسی میکروپدیا

فناوری به ویژه فناوری اطلاعات و رایانه ها به سرعت در حال پیشرفت است. هر پروژه ای که انجام می گردد برای بقا نیاز به پشتیبانی و دریافت بازخوردها دارد. این صفحه اختصاصا متعلق به پروژه های انجام شده توسط گروه میکروپدیا می باشد که علاوه بر معرفی پروژه ها به مشتریان فعلی و آتی کلیه امور مرتبط با پشتیبانی و بروزرسانی آن ها از طریق این نشانی صورت می پذیرد. امیدواریم بتوانیم با بروزرسانی مؤثر حسن انجام فعالیت های خود را اثبات کنیم.

پروژه ها در میکروپدیا به دو گروه «دانشگاهی» (درسی و آکادمیک) و «تجاری» (شرکتی و سازمانی) تقسیم بندی می شوند. پروژه های دانشگاهی آن هایی هستند که به منظورهای تحقیق و توسعه در دانشگاه انجام شده اند و ما صرفا تمایل داریم آن ها را این جا منتشر کنیم تا در دسترس هرچه بیش تر علاقه مندان قرار گیرد. پروژه های تجاری جهت راهکارهایی براساس سفارش شرکت ها یا مؤسسات تهیه شده است و از امتیاز تجاری و بعضا مالی برخوردار هستند. جداول زیر به تفکیک بیان شده در بالا و بر اساس تاریخ انجام پروژه ها مرتب شده اند. قالب تاریخ در جداول زیر به صورت سال  / ماه / روز می باشد.

جدول شماره ۱ – پروژه های دانشگاهی (درسی و آکادمیک)

ردیف عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان صفحه رسمی
۱ مسابقات برنامه نویسی چند عاملی (MAPC) ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ [www]
۲ تدوین دستورکار آزمایشگاه سیستم های عامل ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ ۳۱/۰۳/۱۳۹۴ [www]
۳ سیستم عامل ابری ۲x ۰۱/۰۲/۱۳۹۳ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ [www]
۴ تدوین دستور کار آزمایشگاه معماری رایانه ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ ۳۱/۰۲/۱۳۹۳ [www]
۵ مدیای آموزشی وردپرس برای شروع ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ ۳۱/۰۲/۱۳۹۳ [www]
۶ تدوین دستور کار آزمایشگاه طراحی دیجیتال ۰۱/۰۷/۱۳۹۲ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ [www]
 
 

 

جدول شماره ۲ – پروژه های تجاری (شرکتی و سازمانی)

ردیف عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان صفحه رسمی
۱ سامانه مدیریت پل Golden Gate ۱۵/۰۲/۱۳۹۴ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ [www]
۲ سامانه کار چین ۱۵/۰۱/۱۳۹۴ ۳۱/۰۳/۱۳۹۴ [www]
۳ سامانه کلاس چین ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ [www]
۴ تارنمای شرکت آریا الکتریک اصفهان ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ [www]
۵ تارنمای آژانس خبری نیوز نیک ۱۵/۱۰/۱۳۹۱ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ [www]
۶ تارنمای دبیرستان شهید بهشتی ۱۵/۰۴/۱۳۹۰ ۳۱/۰۴/۱۳۹۰ [www]
 
 

 

تاریخ بروزرسانی های این صفحه

  • ۲۱ – ۰۴ – ۱۳۹۵ :: طراحی جدید و تکمیل پروژه ها
  • ۰۷ – ۰۱ – ۱۳۹۳ :: انتشار اولیه