خانه / پروژه ها / تجاری و سازمانی / مهندسی و طراحی تارنما

مهندسی و طراحی تارنما

جدول زیر حاوی فهرست تارنماهای طراحی شده توسط گروه میکروپدیا می باشد.

 

۴ تارنمای شرکت آریا الکتریک اصفهان ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ [www]
۵ تارنمای آژانس خبری نیوز نیک ۱۵/۱۰/۱۳۹۱ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ [www]
۶ تارنمای دبیرستان شهید بهشتی ۱۵/۰۴/۱۳۹۰ ۳۱/۰۴/۱۳۹۰ [www]